Приложение № 8 към чл. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Физическа култура и спорт, Учебни предмети: физическо възпитание и спорт

В Приложението са посочени държавните образователни изисквания за учебното съдържание. Определена е общата характеристика на културно-образователната област „Физическа култура и спорт“, както и подготовката по учебния предмет физическо възпитание и спорт.

Дата на добавянеИзтегляния
16.11.201057 Изтегли