Библиoтеката на Teacher.bg

ФайлДата на добавянеИзтегляния
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.201521 Изтегли
ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите 06.10.20156 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година 06.10.201511 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.20157 Изтегли
ЗАКОН за младежта 06.10.20154 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето 06.10.20155 Изтегли
ЗАКОН за закрила на детето 06.10.20157 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 01.10.201519 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 01.10.201511 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.) 29.09.20154 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета (към 15.09.2015 г.) 29.09.201521 Изтегли
Microsoft Excel 2013 – Лекция 18 16.05.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 17 09.05.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 16 25.04.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 15 28.03.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 13 21.02.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 12 14.02.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 11 07.02.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 10 24.01.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 9 17.01.2015- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 8 20.12.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 6 06.12.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 5 22.11.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 4 15.11.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 3 08.11.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 2 18.10.2014- Виж
Създаване на видео от снимки при подготовка на учебни ресурси 18.10.2014- Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 1 11.10.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 16 03.06.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 15 13.05.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 14 29.04.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 13 15.04.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 12 08.04.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 11 25.03.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 10 18.03.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 9 11.03.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 8 04.03.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 7 28.01.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 6 21.01.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 5 14.01.2014- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 4 03.12.2013- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 3 19.11.2013- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 2 05.11.2013- Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 1 22.10.2013- Виж
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг и 812 Пътувания, туризъм и свободното време 16.10.2013180 Изтегли
582 Строителство и геодезия 16.10.201358 Изтегли
840 Транспортни услуги – за професии Корабоводител и Моряк 16.10.201335 Изтегли
522 Електротехника и енергетика 16.10.2013125 Изтегли
Какво се случва след миграцията от Live@Edu към Office 365? 19.03.2013- Виж
Как става миграцията от Live@Edu към Office 365? 19.03.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Как да създадем добра презентация 07.03.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Промяна на дизайна на цялата презентация 07.03.2013- Виж
Офис 365-2013 – Лекция 2 06.03.2013- Виж
Офис 365-2013 – Лекция 1 04.03.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Добавяне на звук и видео 11.02.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Анимирне на цял слайд 11.02.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Цветови фон на слайдовете и цветови схеми 15.01.2013- Виж
PowerPoint 2010 – Изчертаване и работа с графични обекти 04.12.2012- Виж
PowerPoint 2010 – Въвеждане, форматиране и редактиране на текст 20.11.2012- Виж
PowerPoint 2010 – Работна среда и основни понятия 19.11.2012- Виж
HP Multiseat – компютърни терминални решения. 21.06.2012701 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 10 КЛАС – Развитие на уеб дизайна. Интернет структура: технологии, координация и организации. 12.06.20121162 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 9 КЛАС – Принципи и стандарти в уеб дизайна 12.06.2012758 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 8 КЛАС – Създаване на сайтове с Microsoft Expression Web 4 12.06.2012711 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. 03.02.2012418 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система “Админ М” 03.02.2012227 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 03.02.201293 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система “Админ М” 03.02.201276 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г. 03.02.201262 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им 03.02.201244 Изтегли
Бонка Петрова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София 11.11.2011854 Изтегли
Борис Толев – 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София 11.11.2011343 Изтегли
Генадий Матвеев – 26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София 11.11.2011451 Изтегли
Даринка Русева – СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе 11.11.2011184 Изтегли
Донка Симеонова – МГ „Баба Тонка“, гр. Русе 11.11.2011192 Изтегли
Имела Данаилова – СОУ „Христо Ботев“, гр. Девин 11.11.2011123 Изтегли
Катя Гочева – ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград 11.11.2011131 Изтегли
Николина Танева – СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово 11.11.2011163 Изтегли
Росица Стойнева – ПГТХВТ „Алеко Константинов”,  гр. Търговище 11.11.2011134 Изтегли
Фирдес Рушудова – Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище 11.11.2011293 Изтегли