Папки

Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.2015 21 Изтегли
ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите 06.10.2015 6 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година 06.10.2015 11 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.2015 7 Изтегли
ЗАКОН за младежта 06.10.2015 3 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето 06.10.2015 4 Изтегли
ЗАКОН за закрила на детето 06.10.2015 6 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 01.10.2015 17 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 01.10.2015 11 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.) 29.09.2015 4 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета (към 15.09.2015 г.) 29.09.2015 21 Изтегли
Microsoft Excel 2013 – Лекция 18 16.05.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 17 09.05.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 16 25.04.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 15 28.03.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 13 21.02.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 12 14.02.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 11 07.02.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 10 24.01.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 9 17.01.2015 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 8 20.12.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 6 06.12.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 5 22.11.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 4 15.11.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 3 08.11.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 2 18.10.2014 - Виж
Създаване на видео от снимки при подготовка на учебни ресурси 18.10.2014 - Виж
Microsoft Excel 2013 – Лекция 1 11.10.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 16 03.06.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 15 13.05.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 14 29.04.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 13 15.04.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 12 08.04.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 11 25.03.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 10 18.03.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 9 11.03.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 8 04.03.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 7 28.01.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 6 21.01.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 5 14.01.2014 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 4 03.12.2013 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 3 19.11.2013 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 2 05.11.2013 - Виж
PowerPoint 2013 – Лекция 1 22.10.2013 - Виж
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг и 812 Пътувания, туризъм и свободното време 16.10.2013 177 Изтегли
582 Строителство и геодезия 16.10.2013 54 Изтегли
840 Транспортни услуги – за професии Корабоводител и Моряк 16.10.2013 35 Изтегли
522 Електротехника и енергетика 16.10.2013 121 Изтегли
Какво се случва след миграцията от Live@Edu към Office 365? 19.03.2013 - Виж
Как става миграцията от Live@Edu към Office 365? 19.03.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Как да създадем добра презентация 07.03.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Промяна на дизайна на цялата презентация 07.03.2013 - Виж
Офис 365-2013 – Лекция 2 06.03.2013 - Виж
Офис 365-2013 – Лекция 1 04.03.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Добавяне на звук и видео 11.02.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Анимирне на цял слайд 11.02.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Цветови фон на слайдовете и цветови схеми 15.01.2013 - Виж
PowerPoint 2010 – Изчертаване и работа с графични обекти 04.12.2012 - Виж
PowerPoint 2010 – Въвеждане, форматиране и редактиране на текст 20.11.2012 - Виж
PowerPoint 2010 – Работна среда и основни понятия 19.11.2012 - Виж
HP Multiseat – компютърни терминални решения. 21.06.2012 701 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 10 КЛАС – Развитие на уеб дизайна. Интернет структура: технологии, координация и организации. 12.06.2012 1157 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 9 КЛАС – Принципи и стандарти в уеб дизайна 12.06.2012 755 Изтегли
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 8 КЛАС – Създаване на сайтове с Microsoft Expression Web 4 12.06.2012 709 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. 03.02.2012 418 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система “Админ М” 03.02.2012 227 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 03.02.2012 93 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система “Админ М” 03.02.2012 76 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г. 03.02.2012 62 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им 03.02.2012 44 Изтегли
Бонка Петрова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София 11.11.2011 854 Изтегли
Борис Толев – 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София 11.11.2011 343 Изтегли
Генадий Матвеев – 26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София 11.11.2011 451 Изтегли
Даринка Русева – СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе 11.11.2011 184 Изтегли
Донка Симеонова – МГ „Баба Тонка“, гр. Русе 11.11.2011 192 Изтегли
Имела Данаилова – СОУ „Христо Ботев“, гр. Девин 11.11.2011 123 Изтегли
Катя Гочева – ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград 11.11.2011 131 Изтегли
Николина Танева – СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово 11.11.2011 162 Изтегли
Росица Стойнева – ПГТХВТ „Алеко Константинов”,  гр. Търговище 11.11.2011 133 Изтегли
Фирдес Рушудова – Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище 11.11.2011 292 Изтегли