Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г.

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. е утвърдена в съответствие с разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет. Елементите на бюджетната класификация са параграфи, групи и функции. По нея се извършва отчитането на операциите по касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавните органи, Сметната палата, съдебната власт, общините, Националния осигурителен институт, Националната здравно-осигурителна каса, държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР, извънбюджетните сметки и фондове и др.

Дата на добавянеИзтегляния
03.02.2012420 Изтегли