НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година

Националният календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година е утвърден със Заповед № РД09-1358/28-09-2015 г. на министъра на образованието и науката

Дата на добавянеИзтегляния
06.10.201523 Изтегли