ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по информационната
система „Админ М“ към 1 януари 2012 г. Тя е структурирана по министерства, видове образователни институции – детски градини и училища, като е посочен и съответният размер на ЕРС.

Дата на добавянеИзтегляния
03.02.2012227 Изтегли