Как става миграцията от Live@Edu към Office 365?

Какво трябва да направи администраторът, за да се извърши миграция от Live@Edu към Office 365?

Дата на добавяне Изтегляния
19.03.2013 - -