ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите

Тези Правила за изготвяне на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2015/2016 година са утвърдени със Заповед № РД09-1359/28.09.2015 г. на министъра на образованието и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
06.10.20158 Изтегли