ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г.

Информацията съдържа броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. по общини. Тя е структурирана по общини, детски градини и видове училища.

Дата на добавянеИзтегляния
03.02.201264 Изтегли