ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година

Със Заповед № РД09-1418/02.10.2015 г. министърът на образованието и науката утвърждава изискванията за организирането и провеждането на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2015/2016 година, както и графици за провеждането им.

Дата на добавянеИзтегляния
06.10.201513 Изтегли