ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система “Админ М”

Информацията се отнася за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, които са финансирани чрез общинските бюджети за 2012 г. по видове единни разходни стандарти, по общини, детски градини и видове училища, съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката “Админ М”

Дата на добавяне Изтегляния
03.02.2012 76 Изтегли