РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 8 КЛАС – Създаване на сайтове с Microsoft Expression Web 4

Примерното разпределение съдържа основни теми от уеб дизайна без елементи на програмиране и работа с бази от данни. Подходящо довършва основната задължителна учебна програма по Информационни технологии в 8 клас.

Дата на добавяне Изтегляния
12.06.2012 711 Изтегли