Папки

HP Multiseat – компютърни терминални решения.

Какво получавате с HP Multiseat и Microsoft Multipoint Server 2011,как да контролирате учебния процес с HP Classroom Manager

Дата на добавяне Изтегляния
21.06.2012 701 Изтегли