ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им

В информацията се посочват броят на децата и учениците за учебната 2011/2012 година, както и
размерът на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини
и училищата и на учениците от І – ІV клас, съгласноразпоредбите на ПМС № 308 от
20.12.2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
03.02.201246 Изтегли