Папки

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им

В информацията се посочват броят на децата и учениците за учебната 2011/2012 година, както и
размерът на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини
и училищата и на учениците от І - ІV клас, съгласноразпоредбите на ПМС № 308 от
20.12.2010 г.

Дата на добавяне Изтегляния
03.02.2012 44 Изтегли