Папки

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г.

В информацията се посочват броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по ЗДБРБ за 2012 г. Тя е структурирана по министерства, видове образователни институции - детски градини и училища, като е посочен и съответният размер на ЕРС.

Дата на добавяне Изтегляния
03.02.2012 93 Изтегли