Microsoft Excel 2013 – Лекция 5

Форматиране на клетка – стил. Добавяне и изтриване на клетки.

Дата на добавяне Изтегляния
22.11.2014 - -