ЗАКОН за младежта

Законът за младежта определя основните принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани в изпълнение на държавната политика за младежта.Тя от своя страна е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.

Дата на добавянеИзтегляния
06.10.20156 Изтегли