НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година

Националният спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година е утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-1363/28.09.2015 г.

Дата на добавяне Изтегляния
06.10.2015 7 Изтегли