ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.)

Законът за професионалното образование и обучение регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение. Той регулира обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори; валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Дата на добавянеИзтегляния
29.09.20156 Изтегли