Е-услуга ИЗПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящото описание указва изискванията и предпоставките, при наличието на които правоимащите лица могат да упражнят своето право да получат месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.Към документите се прилага удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201011 Изтегли