ОДИТЕН ДОКЛАД Проект „Модернизация на образованието“

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0500020702 На основание Заповед № П-207/10.10.2002 г. на председателя на Сметната палата, се извърши одит в Министерството на обрaзованието и науката по възникването, управлението и обслужването на кредитно споразумение по Проект „Модернизация на образованието“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, за периода от 1 януари 2000 г. до 30 ноември 2002 г.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20106 Изтегли