ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 3

В настоящия модул учениците ще изработят с приложението Microsoft Excel, таблица, съответна на създадения от тях в предишния модул концептуален модел. След това ще съберат данни за представители на обектите на своите екипи и ще ги попълнят за съхранение в базите от данни на своите екипи, ще ги проверят, редактират и коригират. В края на този модул всеки екип ще има база данни в приложението Microsoft Excel за обекта на своя екип.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010142 Изтегли