ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 2

При разработването на всеки един доклад трябва да се съблюдават определени етапи, за да отговаря на поставените условия, съобщени в поканата за участие за обявения семинар. Разбира се, това касае опита и предвидливостта на членовете на екипа, който ще разработи материала за докладване.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201048 Изтегли