Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми

Разходи по бюджета на Министерство на образованието и науката за 2008
г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на
провежсаните политики и по програма “Администрация”

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 2 Изтегли