Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми

Разходи по бюджета на Министерство на образованието и науката за 2008
г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на
провежсаните политики и по програма „Администрация“

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20102 Изтегли