Иновативни идеи за обучението – Част първа

Фронтална стратегия на преподаване – Това е най-често използвания начин на преподаване в българското училище. Той е функционален, когато става дума за формиране на нови понятия или представяне на ново учебно съдържание на учениците.

Дата на добавяне Изтегляния
25.08.2010 1886 Изтегли