Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет

Разработване на училищен бюджет.
1.1 Същност;
1.2 Запознаване с нормативната уредба;
1.3 Определяне на приоритетите;
1.4 Анализ на бюджета през последните години;

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201019 Изтегли