За Нашите Деца – 3 брой

Образованието за всички деца—отговорност на цялото ни общество В третия брой на бюлетина екипът ни е фокусирал вниманието си върху равния достъп до образование на всяко дете. Защото аз и моите колеги ставаме всекидневно свидетели на мечтите на много деца, които искат да отидат на училище, да бъдат изпитвани пред дъската, да решават контролни и да общуват с останалите си връстници. А не да стоят у дома, където учителят е един от неговите родители или преподавател от близкото училище. Ние разбираме колко трудно е да си сам у дома и да бъдеш в тежест на хората около теб, колкото и те да не го признават. Затова в този брой ви предлагаме размишления за достъпността до училище, за промяната на нагласите и за опита ни в гарантирането на правото на образование за всички малчугани.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201048 Изтегли