ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 1

В Модул 1, учениците ще бъдат запознати с елементи на един метод за моделиране на данни и с някои специфични термини и понятия. Те ще бъдат разделени на екипи. Всеки екип от ученици ще приеме ролята на секция в направлението География, която ще работи по тематиката Хидросфера и ще изработи с приложението Microsoft Word информативни схеми за организацията на дейността на Клуба и неговите секции.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010134 Изтегли