Програмен бюджет на МОН за 2008 година

В Република България разработването и провеждането на националната политика в областта
на образованието и науката е отговорност на Министерство на образованието и науката.
Превръщането на българското образование в ефективна система, неразделна част от
общоевропейското образователно пространство, е основен национален приоритет, изискващ
обединените усилия на българското общество.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20102 Изтегли