Убийството на Моцарт

Ако някое слънчево утро усетим, че виковете на играещите вън деца се превръщат в нестихващ крясък, ако не смогнем да се приспособим към врявата и затворим прозореца, за да предпочетем задушната тишина, не бива да се притесняваме, няма нужда да се ходи на лекар. Това не се лекува. Започнали сме да стареем. Никой не иска да се примири с тази диагноза. Искрено се надяваме, че ще открием несъответствието между детската глъчка и нашите нерви другаде. Търсим го упорито и навсякъде, но усилията ни са напразни. Между децата и възрастните винаги е съществувало противоречие и навярно най-сигурното средство то да се разреши е да се остави на времето. Тогава неусетно децата стават възрастни, възрастните – старци, и едните, и другите изчезват. – Георги Данаилов

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010480 Изтегли