ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Предизвикателство за ученици

Вие се присъединихте към информационен център за организиране на ученически семинари.
Гласувано е доверие вашето подразделение (екип от ученици) да организира и проведе семинар по избрана от Вашия екип тематика.
Вашият екип ще вземе участие с доклад в организиран от друг екип семинар

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010124 Изтегли