E-услуга ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНАТА УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ И РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за извършване на здравна оценка на седмичната учебна натовареност и заверка на седмичното разписание на учебните занятия в училищата от съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Изследването на учебната натовареност се извършва с цел изготвяне на правилно съставени учебни програми, съобразени с възрастовите особености на учениците и предотвратяване на умората у тях.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201033 Изтегли