ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 1

Модул 1 е разделен на три теми:

Проучване на научните направления – учениците проучват интересите на потенциалните участници
Организационни въпроси – всеки екип определя условия за участие, изработва програма за провеждане
Популяризиране – всеки екип разработва материали – покана, Интернет страница, обява в училищен бюлетин

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201082 Изтегли