ДОИ, учебни програми

Файл Дата на добавяне Изтегляния
ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА I КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА II КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА V КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА Х КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за обучение на възрастни в курсове за ограмотяване 10.12.2010 103 Изтегли
УЧЕБНА ПРОГРАМА по български език за обучение на ученици-мигранти в начален образователен етап І – ІV клас) 10.12.2010 26 Изтегли
УЧЕБНА ПРОГРАМА по полезни умения за деца и ученици с нарушено зрение 10.12.2010 21 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование 17.11.2010 47 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка 17.11.2010 137 Изтегли
Приложение № 8 към чл. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Физическа култура и спорт, Учебни предмети: физическо възпитание и спорт 16.11.2010 57 Изтегли
Приложение № 7 към чл. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Бит и технологии, Учебни предмети: “Домашен бит и техника”, “Домашна техника и икономика” и “Технологии” 16.11.2010 66 Изтегли
Приложение № 6 към чл. 4, т. 6 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Изкуства, Учебни предмети: музика и изобразително изкуство 16.11.2010 98 Изтегли
Приложение № 5 към чл. 4, т. 5 от Наредба № 2 от 2000 г. Kултурно-образователна област: Природни науки и екология Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда 14.11.2010 174 Изтегли
Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование 14.11.2010 49 Изтегли
Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии, Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии 13.11.2010 333 Изтегли
Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Чужди езици, Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език 12.11.2010 126 Изтегли
Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Български език и литература, учебни предмети: български език и литература 12.11.2010 139 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание 12.11.2010 206 Изтегли

ДОИ, учебни програми