Папки

Учебна програма по Информационни технологии за VІІ клас

Учебната програма по Информационни технологии започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
30.11.2010 51 Изтегли