Папки

Учебна програма по Спортна подготовка за V клас (спортно училище)

Учебната програма по Спортна подготовка за спортно училище започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
28.11.2010 7 Изтегли