Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (втори чужд език)

Учебната програма по Италиански език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
28.11.20107 Изтегли