Учебна програма по Човекът и природата за V клас

Учебната програма по Човекът и природата започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
28.11.2010 56 Изтегли