Папки

Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП

Учебната програма по майчин Ромски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
28.11.2010 3 Изтегли