Учебна програма по Френски език за V-VІ клас (първи чужд език)

Учебната програма по Френски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
28.11.20106 Изтегли