Правила БАСКЕТБОЛ

Теорията на съдийството по баскетбол са преди всичко правилата за игра и техните тълкувания и коментар. Много често теоретичната подготовка на съдиите се подценява или се счита, че повърхностното познаване на правилника е достатъчно, когато са налице изя-вени съдийски качества.

Дата на добавянеИзтегляния
12.01.201181 Изтегли