НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година

Националният спортен календар на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година е утвърден със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката № РД 09-1425/28.09.2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201036 Изтегли