НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието,младежта и науката за учебната 2009/2010 г.

В Националния календар за извънучилищните дейности се посочва графика и местата за тяхното провеждане, както и организаторите на мероприятията.

Дата на добавяне Изтегляния
31.08.2010 14 Изтегли