ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година

Правилата за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година са утвърдени със Заповед № РД09-1522/22.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201014 Изтегли