НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2009/2010 г.

В Националния спортен календар се посочват спортните състезания и спортно-туристическите прояви, организирани за отбори, представящи училища, както и техните етапи, графика на провеждането и организаторите.

Дата на добавяне Изтегляния
31.08.2010 12 Изтегли