Папки

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година

Правилата за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година са утвърдени със Заповед № РД09-1523/22.10.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 121 Изтегли