НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година

Националният календар за извънучилищните дейности на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година е утвърден със Заповед № РД 09-1426/28-09-2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
21.12.201074 Изтегли