Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2009/2010 г.

С тази заповед министърът на образованието, младежта и науката определя дейностите, свързани с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални съсстезания за учебната 2009/2010 г., както и графика за провежданито им.

Дата на добавяне Изтегляния
31.08.2010 17 Изтегли