НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г.

С тази заповед министърът на образованието, младежта и науката утвърждава Националния календар за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
31.08.201015 Изтегли