ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година

С тази заповед министърът на образованието, младежта и науката утвърждава изискванията за организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общински училища през учебната 2010/2011 година, както и графика за провежданито им.

Дата на добавянеИзтегляния
21.12.201094 Изтегли